konsultacje

Podczas konsultacji staram się udzielić wsparcia w obsłudze programu, rozwiązaniu problemu lub zadania. Udzielam tych samych wskazówek, co podczas moich szkoleń. Zakres konsultacji zawsze jest uzgadniany indywidualnie.