Program Microsoft Office Specialist Excel

Program Microsoft Office Specialist wykazuje kompetencje w zakresie podstawy tworzenia i zarządzania arkuszami i skoroszytami, tworzenia komórek i zakresów, tworzenia tabel, stosowania formuł i funkcji oraz tworzenia wykresów i obiektów.

Zakres materiału obejmuje możliwość tworzenia i edytowania skoroszytu z wieloma arkuszami oraz używania elementów graficznych do reprezentowania
danych wizualnie.

Przykłady obejmują profesjonalnie wyglądające budżety, sprawozdania finansowe,
wykresy, faktury sprzedaży i dzienniki wprowadzania danych.

Microsoft Office Specialist Excel – zagadnienia

Praca z plikami i arkuszami

 1. Importowanie danych z plików .txt.
 2. Importowanie danych z plików .csv.
 1. Szukanie informacji w pliku.
 2. Przechodzenie do nazwanych komórek, zakresów oraz elementów pliku.
 3. Wstawianie i usuwanie hiperłączy.
 1. Zmiana ustawień strony.
 2. Dopasowanie wysokości wierszy i szerokości kolumn.
 3. Dostosowanie nagłówków i stopek.
 1. Dostosowanie paska Szybki dostęp.
 2. Wyświetlanie i modyfikowanie zawartości pliku w różnych widokach.
 3. Blokowanie wierszy i kolumn arkusza.
 4. Zmiana widoków okna.
 5. Modyfikacja podstawowych właściwości pliku.
 6. Wyświetlanie formuł.
 1. Ustawianie obszaru wydruku.
 2. Zapisywanie plików w innych formatach.
 3. Konfiguracja ustawień drukowania.
 4. Inspekcja pliku.

Praca z komórkami i zakresami

 1. Wklejanie danych z użyciem opcji wklejania specjalnego.
 2. Wypełnianie komórek za pomocą Autowypełniania.
 3. Wstawianie i usuwanie wielu kolumn oraz wierszy.
 4. Wstawianie i usuwanie komórek.
 1. Scalanie i rozdzielanie komórek.
 2. Modyfikacja wyrównania, orientacji i wcięcia w komórkach.
 3. Formatowanie komórek z użyciem Malarza formatów.
 4. Zawijanie tekstu w komórkach.
 5. Stosowanie formatów liczbowych.
 6. Formatowanie komórek za pomocą okna Formatowanie komórek.
 7. Stosowanie stylów komórek.
 8. Czyszczenie formatowania komórek.
 1. Tworzenie zakresu nazwanego.
 2. Nadawanie nazwy tabeli.
 1. Wstawianie wykresów przebiegu w czasie.
 2. Stosowanie wbudowanych reguł formatowania warunkowego.
 3. Usuwanie formatowania warunkowego.

Praca z tabelami danych

 1. Tworzenie tabel z zakresów komórek.
 2. Stosowanie stylów tabel.
 3. Konwertowanie tabel na zakresy komórek.
 1. Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn do tabel.
 2. Konfigurowanie opcji stylów tabel.
 3. Wstawianie i konfigurowanie wierszy podsumowań.

Wykonywanie operacji za pomocą formuł i funkcji

 1. Wykonywanie obliczeń przy użyciu funkcji ŚREDNIA, MAX, MIN oraz SUMA.
 2. Zliczanie komórek przy użyciu funkcji ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH oraz ILE.PUSTYCH.
 3. Wykonywanie operacji warunkowych przy użyciu funkcji JEŻELI.
 1. Formatowanie tekstu przy użyciu funkcji PRAWY, LEWY oraz FRAGMENT.TEKSTU.
 2. Formatowanie tekstu przy użyciu funkcji LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE oraz DŁ.
 3. Formatowanie tekstu przy użyciu funkcji ZŁĄCZ.TEKST oraz JOIN.

Zarządzanie wykresami

 1. Tworzenie wykresów.
 2. Tworzenie arkuszy wykresów.
 1. Dodawanie serii danych do wykresów.
 2. Przełączanie wierszy i kolumn w danych źródłowych.
 3. Dodawanie i modyfikacja elementów wykresu.
 1. Stosowanie układów wykresu.
 2. Stosowanie stylów wykresu.
 3. Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresu w celu dostosowania dostępności.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00